KLIKK HER FOR Å KOMME TIL NETTBUTIKKEN VÅR

tirsdag 22. mai 2012

Det som teller til sist

En doktorgradsavhandling om fortellinger ved livets slutt

Jeg kom over en artikkel på forskning.no som støtter det vi som jobber med Mitt Liv boka allerede vet.

Oddgeir Synnes ved Betanien diakonale høgskole i Bergen har tatt for seg 51 alvorlig syke mennesker i sin doktorgradsavhandling og deres livs fortellinger. Han har holdt kurs i skriving og fortelling på en palliativ sengepost (lindrende avdeling) og på en en dagavdeling for alvorlig kreftsyke.

"Det å få fortelle betyr mye, det å kunne vise andre sider av en selv som ikke bare handler om å være syk og døende. Den største og viktigste verdien i disse tekstene er at deltakerne viser fram at de har vært viktige for andre mennesker og at andre mennesker har vært viktige for dem gjennom livet." 


Størst av alt er kjærligheten

I artikkelen kan vi lese at det blant alle fortellingene er noen temaer som går igjen, deriblant steder som har betydd mye, mennesker, lukter.  Synne mener at verdien i tekstene for svært mange ligger i å beskrive forholdet til andre, ektefeller, barn, foreldre og andre mennesker som har satt spor gjennom livet. Når folk vet at de skal dø blir det viktig for dem å gi historier om sine liv videre, og det er spesielt kjærlighet omsorg, hva de har vært for andre, og hva andre har vært for dem som blir viktig å fortelle om.

Dette er også min erfaring gjennom alle de årene jeg har jobbet med mennesker i sorg og mennesker som vet at de skal dø. Det å kunne skrive er av enorm betydning, men det er desverre mange som begynner for sent. Det er også mye av bakgrunnen for at MITT LIV boka ble til. Boka gir rom for refleksjon rundt alle de temaene Synne nevner i denne artikkelen.

Vi er glade for at noen setter fokus på dette. Det er et viktig tema som for mange desverre er blitt tabu å snakke om.

Artikkelen er skrevet av Kari Oliv Vedvik og kan leses i sin helhet på forskning.no. Den anbefales på det sterkeste.


Illustrasjon av Bjørg Thorhallsdottir fra Mitt Liv Boka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar